ԳԼԽԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ

Գործընկերներ

 

Ինֆորմացիոն Գործընկերներ

Կազմակերպիչներ
Գևորգ  Գևորգյան
Ազգային կինոյի մրցանակաբաշխության նախագահ
Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն

 

Վարդան  Աբովյան  
Ազգային կինոյի մրցանակաբաշխության գլխավոր պրոդյուսեր
Հայկական ֆիլմերի, թատերականցված միջոցառումների տնօրեն, պրոդյուսեր


Հիմնադիր
Ազգային կինոյի զարգացման հիմնադրամ

Գլխավոր հովանավոր
“Աֆինա պալլադա”  ընկերություն

Գեղարվեստական խորհուրդ

Պատվավոր նախագահ՝  Հասմիկ Պողոսյան
Գևորգ Գևորգյան
Համլետ Ղուշչյան
Արամ Մկրտչյան
Ալբերտ Մկրտչյան   
Վարդան Աբովյան
Արամ Սուքիասյան
Ռուզաննա Բագրատունյան
Միքայել Պողոսյան  
Արմեն Խանդիկյան
Հարություն Խաչատրյան            
Արա Գևորգյան               
Կարինե Խոդիկյան   
Ռուբեն Հովսեփյան   
Տիգրան Հեքեքյան
Նորայր Մեհրաբյան
Վիգեն Չալդրանյան
Մարտին Վարդազարյան
Զավեն Բոյաջյան
Միքայել Դովլաթյան
Ռազմիկ Դավոյան
Արմեն Էլբակյան
                        

Աշխատակազմ

Սարգիս Սարգսյան
Սաթենիկ Ստեփանյան
Մերի Մարտիրոսյան
Ռազմիկ Աբրահամյան
Վանուհի Դունամալյան
Տաթևիկ  Հուրիխանյան
Մարտին Հուրիխանյան
Ժաննա  Մուրադյան
Նարինե Ասատրյան
Նաիրա Գևորգյան
Մարինե Հարությունյան
Աշոտ Համբարձումյան
Նորայր Վարդանյան
Վլադիմիր Աբովյան
Անահիտ Թադևոսյան
Ռուզաննա Ալեքսանյան
Հովհաննես  Գևորգյան

Գործընկերներ

ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
"ՕՐԱՆԺ ԱՐՄԵՆԻԱ" ՓԲԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԻՆՈԿԵՆՏՐՈՆ
ARMTV  ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԻՆՈԱԿԱԴԵՄԻԱ
"ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ"
"ՄԱՐՄԱՐԻ ԱՇԽԱՐՀ"  ՍՊԸ
"ՌՈՅԱԼ ԹՈՒԼԻՓ ԵՐԵՎԱՆ" ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ
"ԱՐՄԵՆԻԱ" ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ
"ՕՎԱՑԻԱ" ՊՐՈԴՅՈՒՍԵՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Ա. ՍՊԵՆԴԻԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՕՊԵՐԱՅԻ ԵՎ ԲԱԼԵՏԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆ

Ինֆորմացիոն հովանավորներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
հ2 ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
"ՇԱՆԹ" ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
"ՇՈՂԱԿԱԹ" ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
"ԱՐՄԵՆԻԱ" ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
"ATV" ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
"ԵՐԿԻՐ ՄԵԴԻԱ"  ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈ
kinoashkharh.am
Lragir. am  

.ÐÇÙݳ¹ÇñÝ»ñ

1.         ²½·³ÛÇÝ ÏÇÝáÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù

2.         <úñ³ÝÅ Արմենիա> ö´À

3.         г۳ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ÏÇÝáÏ»ÝïñáÝ äà²Î

 

                             3.¶»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹

1.         гëÙÇÏ äáÕáëÛ³Ý

2.         ¶¨áñ· ¶¨áñ·Û³Ý

3.         ²ñ³Ù  ØÏñïãÛ³Ý     

4.         ²Éµ»ñï ØÏñïã۳ݠ  

5.         ì³ñ¹³Ý ²µáíÛ³Ý

6.         ²ñ³Ù êáõùdzëÛ³Ý

7.         èáõ½³Ýݳ ´³·ñ³ïáõÝÛ³Ý

8.         êáë ê³ñ·ë۳ݠ                   

9.         ØÇù³Û»É äáÕáë۳ݠ 

10.       ºñí³Ý¹ ºñ½ÝÏÛ³Ý              

11.       ²ñÙ»Ý Ê³Ý¹ÇÏ۳ݠ 

12.       ²ñÙ»Ý Ø³½Ù³Ý۳ݠ

13.       èáõµ»Ý ØÇñ½³Ë³Ý۳ݠ              

14.       гñáõÃÛáõÝ Ê³ã³ïñÛ³Ý             

15.       ²ñ³ ¶¨áñ·Û³Ý                    

16.       γñÇÝ» Êá¹ÇÏÛ³Ý  

17.       èáõµ»Ý Ðáíë»÷Û³Ý  

18.       îÇ·ñ³Ý лù»ùÛ³Ý

19.       Üáñ³Ûñ Ø»Ññ³µÛ³Ý

20.       ìÇ·»Ý â³É¹ñ³ÝÛ³Ý

21.       سñïÇÝ ì³ñ¹³½³ñÛ³Ý  

           

5.Øñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛ³Ý ÅÛáõñÇ

 

1.         êáë ê³ñ·ë۳ݠ                    - ܳ˳·³Ñ

 

²Ý¹³ÙÝ»ñ

 

2.         γñÇÝ» Êá¹ÇÏ۳ݠ             

3.         ¼³í»Ý ´áÛ³ç۳ݠ               

4.         ¶³Û³Ý» سñïÇñáë۳ݠ     

5.         èáõµ»Ý Ðáíë»÷۳ݠ            

6.         ܳñ»Ï ÂáíÙ³ë۳ݠ         

7.         êáõñ»Ý гëÙÇÏ۳ݠ          

8.         ÐáíÇÏ Ð³Ëí»ñ¹Û³Ý            

9.         èáµ»ñï ²ÙÇñ˳Ý۳ݠ       

10.       è³½ÙÇÏ ¸³íá۳ݠ              

11.       ȨáÝ ²ÃáÛ³Ýó                       

                                                        6. ²ß˳ï³Ï³½Ù

1.         ê³ñ·Çë ê³ñ·ëÛ³Ý

2.         ê³Ã»ÝÇÏ êï»÷³ÝÛ³Ý

3.         Ø»ñÇ Ø³ñïÇñáëÛ³Ý

4.         è³½ÙÇÏ ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý

5.         ì³ÝáõÑÇ ¸áõݳٳÉÛ³Ý

6.         î³Ã¨ÇÏ  ÐáõñÇ˳ÝÛ³Ý

7.         سñïÇÝ ÐáõñÇ˳ÝÛ³Ý

8.         ijÝݳ  Øáõñ³¹Û³Ý

9.         ܳñÇÝ» ²ë³ïñÛ³Ý

10.       ܳÇñ³ ¶¨áñ·Û³Ý

11.       سñÇÝ» гñáõÃÛáõÝÛ³Ý

12.       Üáñ³Ûñ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý

13.       ìɳ¹ÇÙÇñ ²µáíÛ³Ý

14.       ²Ý³ÑÇï ³¹¨áëÛ³Ý

15.       ÐáíѳÝÝ»ë  ¶¨áñ·Û³Ý

16.       èáõ½³Ýݳ ²É»ùë³ÝÛ³Ý

 

  

                                  ÞÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ

                                     ¶áñÍÝÏ»ñÝ»ñ

1.         ÐÐ ØÞ²ÎàôÚÂÆ Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ

2.         Ð1 вÜð²ÚÆÜ Ðºèàôêî²ÀÜκðàôÂÚàôÜ

3.         <²Üî²ðºê ÐàȸÆܶ>

4.         <1 äðÆÜî> Âì²ÚÆÜ î䲶ðàôÂÚ²Ü êð²Ð

5.         <زðزðÆ ²ÞʲðÐ> êäÀ

6.         <¶àȸºÜ ÂàôÈÆö ºðºì²Ü> ÐÚàôð²Üàò

7.         úäºð²ÚÆ ¨ ´²ÈºîÆ ²¼¶²ÚÆÜ ²Î²¸ºØÆ²Î²Ü Â²îðàÜ

8.         ºð¨²ÜÆ Â²îðàÜÆ ¨ ÎÆÜàÚÆ äºî²Î²Ü ÆÜêîÆîàôî

9.         <úì²òƲ> äðà¸Úàôêºð²Î²Ü κÜîðàÜ êäÀ

 

                               ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ·áñÍÝÏ»ñÝ»ñ

 

1.         <ºðÎÆð غ¸Æ²> кèàôêî²ÀÜκðàôÂÚàôÜ

2.         <ܺøêî ìàÚàÄ>

3.         <ÞàԲβÂ> кèàôêî²ÀÜκðàôÂÚàôÜ

4.         вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²ÚÆÜ è²¸Æà

5.         <²è²ìàî> úð²ÂºðÂ

6.         <´ð²ìà .³Ù>  ¶àð̲βÈàôÂÚàôÜ

7.         <Èð²¶Æð . ³Ù> ¶àð̲βÈàôÂÚàôÜ

8.         <êöÚàôè> îºÔºÎ²îì²Î²Ü вزβð¶

9.         <²ðØÜÚàô¼> вÚÎ²Î²Ü Èð²îì²Î²Ü кèàôêî²²ÈÆø

10.       <²ðغÜƲ> кèàôêî²ÀÜκðàôÂÚàôÜ

 

Անվանակարգեր

Լավագույն խաղարկային ֆիլմ

Լավագույն ռեժիսոր

Լավագույն օպերատոր

Լավագույն սցենարիստ

Լավագույն նկարիչ

Լավագույն կոմպոզիտոր

Լավագույն դերասանուհի

Լավագույն դերասանուհի երկրորդ պլանի

Լավագույն դերասան

Լավագույն դերասան երկրորդ պլանի

Լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ

Լավագույն վավերագրական ֆիլմ

Լավագույն անիմացիոն ֆիլմ

Լավագույն դեբյուտ կամ տարվա հայտնություն

Լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ